Obnova sloupu Panny Marie

Otovice: Obnova sloupu se sochou Panny Marie ve Velké Vsi u Broumova

Obnova sloupu se sochou Panny Marie ve Velké Vsi u Broumova je výsledkem sousedské snahy o obnovu drobných sakrálních prvků v krajině okolo Broumova. Sloup je jednou ze stovek drobných sakrálních staveb v regionu Broumovska postavených původním, převážně německým obyvatelstvem regionu bývalých Sudet. Nacházel se v sousedství původní, staré cesty spojující Broumov a obec Otovice s pokračováním směrem do Klodzka a dále do Slezska. Stará cesta je dnes již zaniklá, stejně jako většina památek, které ji lemovaly. V tomto regionu dochází k postupnému rozpadu tradičního uspořádání krajinné infrastruktury. Obnova sloupu se tak stala symbolickým vyjádřením snahy o navázání na odkaz bývalých obyvatel regionu.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.