Obnova staré mlíčnice přispěje k navázání na místní historii

Častrov: Oprava kamenné mlíčnice ve Ctiboři

Historie Ctiboře sahá do roku 1233. Rozvoj obce byl přerušen nucenou kolektivizací a v 90. letech neměla místní ctibořská komunita téměř žádné vyhlídky na obnovu, staří lidé dožívali a mladí ve vsi nezůstávali. V novém tisíciletí s mladými rodinami přišlo oživení, přesto jsou tito mladí lidé považováni některými starousedlíky za náplavu, a mezi těmito dvěma skupinami existuje jisté napětí. V minulosti ve Ctiboři existovalo několik mlíčnic, které sloužily k chlazení nadojeného mléka a jiných potravin, do dnešního dne se však zachovaly pouze dvě. Pamětníci v obci dosud vzpomínají na jejich praktické využití a v dnešní době jsou stavby estetickou a historickou pozoruhodností v obci. Obnova staré mlíčnice je významným počinem nejen pro místní komunitu, ale i pro širší veřejnost a chce tak přispět k navázání na místní historii a vyjádření úcty k práci našich předků.
Ctibořská náves je spolek věnující se od svého vzniku v roce 2011 širokému spektru aktivit zaměřených na přírodu a komunitu v malé vesničce Ctiboř na Vysočině. Pravidelnou činností spolku je pořádání komunitních akcí vycházejících z tradic vesnice (masopustní průvody, pouťové a silvestrovské zábavy, posvícení). Do všech svých aktivit zapojuje Ctibořská náves místní obyvatele, v nichž chce posílit vědomí místní komunity, sounáležitosti mezi lidmi, starousedlíky i nově příchozími.

Projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.