Společnými silami ke zkrášlení plácku v Brandýsku

Živá komunita Česká republika Středočeský

Ve středočeském Brandýsku spojili členové spolku OBR síly s obcí a povedlo se jim zkrášlit veřejné prostranství mezi budovami škol v centru obce. Cílem také bylo propojit starousedlíky a novousedlíky a posílit vzájemné sousedské vztahy. Během tří brigád byl odstraněn stávající povrch, pozemek byl osázen květinami, keři a stromy podle projektu zahradní architektky a následně mulčován. Na společné akci pak všichni oslavili ukončení prací a promítli fotopříběh z brigád. Obecní komunita je na „plácek“ velmi hrdá, místní pečují o upravený prostor i nadále, zalévají pozemek a plejí vysázené rostliny. 

realizátor: OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska
místo: Brandýsek
období realizace: 2019 – 2020
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč

Sdílejte :