Obyvatelé Bohnic nechtějí obchodní centrum v klidné zóně na okraji sídliště

Rychlé granty Česká republika Hlavní město Praha

Praha 8: Plánované obchodní centrum u lesa nad Botanickou zahradou vadí místním

Neformální sdružení občanů reaguje na plánovanou výstavbu obchodního domu Kaufland v pražských Bohnicích. V rámci dotazníkového šetření oslovili aktivní občané přes 1.000 domácností v sousedství. Proti stavbě Kauflandu v pásu Na Pazderce se postavilo přes 95 % respondentů. V případě realizace by příjezdové cesty ke Kauflandu narušily izolační zeleň sídliště a přitáhly do okrajové klidové části další automobilový provoz, což není žádoucí. Výstavba diskontu na kraji lesa v dané lokalitě by zcela narušila její rozumný rozvoj a kvalitu života v ní. S ohledem na nově postavené OC Krakov, zápasící již 3 roky s nižší návštěvností a ležící v těsné blízkosti lokality, nesouhlasí místní lidé se záměrem investora postavit další obchodní centrum v okrajové části sídliště, kde převládá klidová bytová zástavba obklopená zelení volně navazující na Botanickou zahradu a rekreační plochy přírodního parku Draháň – Troja. Záměrem místních aktivních občanů je dosáhnout změny projektu tak, aby byl ke svému okolí šetrnější.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Sdílejte :