Obyvatelé Bojkovic mají obavy ze zhoršení životního prostředí z průmyslového provozu

Rychlé granty Česká republika Zlínský

Bojkovice: Aktivizace veřejnosti má přispět k zajištění ekologicky šetrného provozu místního závodu

Občané Bojkovic, malého města v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, si dlouhodobě stěžují na hluk a odpadní těkavé organické látky, které produkuje místní výrobna a lakovna aerosolových nádobek. K nárůstu nespokojenosti místních občanů došlo v roce 2017 v souvislosti s postavením nové haly bližší obydlené zástavbě, jejíž účel byl změněn ze skladovací na výrobní. Občané se zapojili do procesu hodnocení vlivů na životní prostředí EIA, iniciovali petici a oslovili zastupitelstvo města, dále se budou kauzou zabývat prostřednictvím propagace, zapojení veřejnosti, spolupráce s odborníky a úřady. Cílem projektu je aktivizovat veřejnost a dosáhnout toho, aby firma přijala účinná opatření vedoucí k minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

Sdílejte :