Obyvatelé Bořetic si vysadí větrolam 

Obyvatele nové části Bořetic „Panské“ trápí vítr a prašnost z okolních polí. Spolek Přepínáme s podporou obce a aktivních občanů chystá výsadbu řady stromů, která oddělí zastavěnou část od otevřené krajiny. Nepůjde o klasický větrolam z topolů, tak jak jej známe z polí, ale o linii různých stromů, které přinesou obyvatelům škálu barev a tvarů. Společná příprava a výsadba také pomůže novým a starousedlým obyvatelům obce lépe se poznat a navázat nová přátelství. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Přepínáme, z. s. 
místo: Bořetice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2023 – 10/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč