Obyvatelé Krásné Lípy získali možnost setkávat se u dětského domova

Jana Vařechová s pomocí dalších aktivních lidí v Krásné Lípě upravila část veřejně přístupné zeleně u lesoparku na příjemné místo pro komunitní setkávání obyvatel s dětmi z místního dětského domova. Místo je přístupné z veřejné cesty a sousedí přímo s pozemkem dětského domova. Zahradu se podařilo oplotit včetně branek, vyrobit vyvýšené záhony, vytvořit velký pískový biotop s jezírkem na hraní, osázet prostor ovocnými stromy a keři, vyhloubit jámu pro budoucí velké pozorovací jezírko. Ředitelka dětského domova postupně zajišťuje způsoby pravidelného využití ve spolupráci se ZŠ, MŠ, domovem seniorů, i dalšími organizacemi.    

realizátor: Jana Vařechová Holoubková
místo: Krásná Lípa (okres Děčín)
období realizace: 1/2021 –⁠ 12/2021
projekt byl podpořen částkou: 60 000 Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.