Obyvatelé Kuntratic zachraňují významnou památku

Česká Kamenice: Obnova zničeného kříže a jeho osvětlení v Kunraticích

Občanské sdružení Pod Studencem se věnuje ochraně a obnově památek a přírody již od roku 2007. Od té doby opravili členové spolku v okolí Studence již 21 drobných památek. Na začátku roku 2015 byl spolek osloven obecním úřadem, aby se podílel na obnově násilně poničeného Školního kříže v Kunraticích u České Kamenice. Členové spolku ocenili zájem obce o významnou památku a pustili se do sběru historických dat v děčínském archivu. Podařilo se rozluštit nápis na desce Školního kříže a poznat jeho historii. Kříž stál v centrální části obce u budovy školy od roku 1834. Památka postupně chátrala, ztratila ozdobné oplocení, tabulku INRI i lampu sloužící k osvětlení. Počátkem jara 2015 navíc do kříže narazilo nákladní auto a celou památku rozvalilo. Rozvalené pískovcové kvádry kříže byly těžkou technikou zavezeny do bezpečí, aby nebyly odcizeny. Spolek nyní konzultuje s restaurátorem obnovu kříže a jeho osazení zpět na původní místo. Na obnově se budou aktivně podílet i obyvatelé obce, kteří o stav kříže projevili zájem již v přípravné fázi projektu. Památka má potenciál stát se centrem dění v obci, tak jak tomu bylo v minulosti. Projekt vyvrcholí slavnostním požehnáním obnovené památce za přítomnosti děkana České Kamenice, obyvatel obce i rodáků. Do doby než bude obnoven, je připomínkou kříže květinový truhlík, který na místě nechala zhotovit obec a obyvatelé v něm pravidelně obměňují květiny.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.