Obyvatelé Lisovic na Příbramsku zachraňují mokřad před zastavěním 

Lisovice je malá, donedávna neprůjezdná vesnice. Vedení obce se rozhodlo vyasfaltovat polní cesty, ves se tak stala průjezdnou a připravenou k další nové zástavbě. Jediným přírodně zachovaným prostorem je nyní prostor za historicky nejstaršími třemi statky, kde vedla také polní cesta, která je přes 30 let rozorána a zarostlá travou a vzrostlými stromy. V tomto prostoru vznikl unikátní mokřad, ve kterém žije mnoho druhů žab a dalších živočichů. Skupina aktivních místních obyvatel věří, že tento přírodní útvar stojí za zachování, v souladu s moderními trendy ochrany přírody a krajiny pro retenci vody v krajině a zachování biodiverzity. Navrhují přesunutí plánované zástavby do vhodnější východní části obce. Zadávají proto vypracování odborného posudku, který má za cíl prokázat biologickou hodnotu mokřadu. 

realizátor:  Eva Bulgakovová 
místo: Chrást – Lisovice , Středočeský kraj
období realizace: 8/2021 – 8/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč