Obyvatelé Lisovic na Příbramsku zachraňují mokřad před zastavěním 

Živá komunita Česká republika Středočeský

Lisovice je malá, donedávna neprůjezdná vesnice. Vedení obce se rozhodlo vyasfaltovat polní cesty, ves se tak stala průjezdnou a připravenou k další nové zástavbě. Jediným přírodně zachovaným prostorem je nyní prostor za historicky nejstaršími třemi statky, kde vedla také polní cesta, která je přes 30 let rozorána a zarostlá travou a vzrostlými stromy. V tomto prostoru vznikl unikátní mokřad, ve kterém žije mnoho druhů žab a dalších živočichů. Skupina aktivních místních obyvatel věří, že tento přírodní útvar stojí za zachování, v souladu s moderními trendy ochrany přírody a krajiny pro retenci vody v krajině a zachování biodiverzity. Navrhují přesunutí plánované zástavby do vhodnější východní části obce. Zadávají proto vypracování odborného posudku, který má za cíl prokázat biologickou hodnotu mokřadu. 

realizátor:  Eva Bulgakovová 
místo: Chrást – Lisovice ,Středočeský kraj
období realizace: 8/2021 – 8/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč

Sdílejte :