Obyvatelé Mitrovic si naplánují a upraví prostor u hasičské zbrojnice 

Skupina aktivních občanů z Mitrovic, místní části Moravičan, přišla s myšlenkou obnovy místa pro setkávání. Počítají také s následnou údržbou. Zastupitelstvo obce rádo tuto myšlenku podpoří a chce, aby si občané sami zvolili, jak má prostor k setkávání vypadat. Místní skupina mitrovických občanů si k revitalizaci vybrala prostor kolem hasičské zbrojnice. Chtějí zde v budoucnu pořádat kulturní akcí, např. kácení máje, letní promítání kina, setkávání rodin s dětmi, sportovní vyžití a jiné aktivity pro veřejnost. Místní lidé tak mají šanci získat kvalitní zázemí pro setkávání, celkově tak může místní část Mitrovice komunitně ožít. V posledním desetiletí se zde usazují mladé rodiny s dětmi, což představuje velkou naději pro oživení dříve ospalé osady.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Obec Moravičany 
místo: Moravičany, Olomoucký kraj 
období realizace: 5/2023 – 5/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.