Obyvatelé pražských Nuslí požadují důsledná protihluková opatření při rekonstrukci trati

Modernizace železniční trati Vyšehrad – Praha hl. n. byla naplánována již několikrát a její součástí byla dříve také stavba protihlukové zdi. Ta ale v aktuální variantě pro realizaci v letech 2024–2027 již zahrnuta není. Zástupci projektové kanceláře SUDOP PRAHA a.s. tvrdí, že se zeď stavět nemusí, protože ke snížení hladiny hluku stačí zmodernizovat železniční podloží a povrchy. Po ukončení stavebních prací bude údajně hluk přeměřen a nebude-li jeho hladina odpovídat předpisům, přijdou na řadu další opatření. Od modernizace trati projektanti také očekávají vyšší průjezdnost, což hluk opět navýší. Místní lidé s tímto přístupem zásadně nesouhlasí, požadují okamžité zrušení dvojího metru při měření hluku pro starou zástavbu. Žádají měření limitů jako pro hluk železniční dopravy s denním limitem 55 dB, zahrnutí všech dostupných zklidňujících prvků do projektu a okamžité otevřené jednání investora se zástupci místních obyvatel.

realizátor: Daniel Bašus
místo: Praha
období realizace: 6/2021 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč