Obyvatelstvo Josefova chce transparentní informace o výstavě větrníku 

Občané a občanky Josefova chtějí zachovat venkovský krajinný ráz své obce. Podle místní petice nesouhlasí nadpoloviční většina obyvatelstva s výstavbou VTE, která jim nebyla řádně představena. Místní cítí, že jim nebyly zodpovězeny základní otázky ani způsob garance finančního plnění pro obec Josefov. Bojí se také pravidelného hluku, zničení krajinného rázu i odlivu divoké zvěře a ptactva. Výsledkem projektu tak bude vyhotovení a představení zoologické studie. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátorka: Doris Dlesková 
místo: Josefov, Karlovarský kraj 
období realizace: 3/2023 až 3/2024 
projekt byl podpořen částkou 28 000 Kč