Ochránci přírody z Velkopopovicka prosazují více variant vedení železniční trati

Přírodní park Velkopopovicko se již řadu let potýká s problematikou výstavby tratí –⁠ nejprve bylo území navrženo jako náhradní varianta pro vedení dálnice D3, následně jako jižní varianta vysokorychlostní železniční tratě Praha–⁠Brno–⁠Břeclav. V současnosti záměr výstavby ožívá, v plánu je konvenční trať vedená právě územím přírodního parku. V reakci na tuto situaci zdejší spolky i vedení obce podnikají řadu kroků, které vedou ke zpochybnění této jediné varianty a vypracování dalších návrhů trasování konvenční železniční trati, nikoli středem území, které je nositelem územně-ochranného statutu. Cílem projektu je vypracování studie vlivu záměru na krajinný ráz. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: ZO ČSOP Velké Popovice
místo: Středočeský kraj
období realizace: 4/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč