Okrašlovací a sportovní sdružení Český les obnoví tajemný kříž

Česká Kubice: Obnova křížku na Jindřichově Hoře

Jindřichova Hora je pohraniční lokalitou, která se nachází v chráněném krajinném území Českého Lesa. Výjimečnost této lokality je provázena nucenou výměnou obyvatel, která proběhla na konci druhé světové války a zároveň odlehlostí od okresního města. To zanechalo v lokalitě nezvratné důsledky, přesto se zde povedlo novým obyvatelům, převážně volyňským Čechům, zakořenit a jejich vztah k místu byl přenesen i na další generace. Symbolická opuštěnost tohoto místa má ale také svá pozitiva, zůstal zde zachován genius loci, který je možné představit i lidem mimo komunitu. Poničený kříž symbolizuje legendu o nešťastné události předchozích obyvatel. Symbolizuje tajemno z období, kdy na Jindřichově Hoře ještě volyňští Češi nežili, přesto se o ní mluví a dnes je již součástí „lidového folkloru“ na Jindřichově Hoře. Součástí projektu je i vysvěcení křížku a komentované procházky těšící se zájmu zdejší komunity, do které patří i pravidelní návštěvníci z Německa, potomci původních obyvatel osady.
Okrašlovací a sportovní sdružení Český les vzniklo roku 2001 a zaměřuje se na obnovu památek a práci s veřejností právě v okolí Českého lesa. Každoročně pořádá poutě u obnovených kaplí a sdružuje tak místní i příznivce Českého lesa. Pořádá komentované procházky a výstavy a sestavuje historii pohraničí vybraných lokalit. Na všech akcích se podílí místní lidé, buď svou účastní a zájmem, informacemi či aktivní prací.

Projekt jsme podpořili částkou 31 766 Kč.