V Olomouci-Řepčíně se sousedé scházejí u vody

Projekt navazuje na tradici setkávání olomouckých městských částí Řepčín a Hejčín, kde místní obyvatelé přišli s postupnou zástavbou o všechna místa k tomu určená. Zástupci aktivního spolku upravili plochu parčíku u Mlýnského potoka na bezpečné a přírodní místo, kde se konají kulturní akce. Mezi zajímavosti projektu Sejdeme se u vody patří vodní prvky pro děti nebo motýlí louka. Stromy a rostliny vysázené v parčíku byly také nabízeny k adopci, jejíž výtěžek pokryl náklady na výstavbu. Podívejte se na video, ve kterém o projektu mluví jeden z jeho realizátorů Michael Mencl nebo si poslechněte celý rozhovor s Michaelem.

realizátor: Naše Řepčínsko, z.s.
místo: městská část Olomouc-Řepčín
období realizace: 2017 – 2019
částka podpory: 300 000 Kč