Olomoucký kulturní parlament pomáhá najít cestu z krize

Situace okolo koronavirové krize přinesla kulturním aktérům v Olomouci řadu obtíží. Radnice se totiž v návaznosti na očekávaný propad příjmů i zvýšené náklady související s nákupem ochranných prostředků rozhodla šetřit zejména v grantech, což by mělo negativní dopad na celou kulturní scénu, která je už tak stávající situací poškozena. Společná platforma, organizovaná obecně prospěšnou společností DW7 pomohla kulturním aktérům v Olomouci zaujmout společné stanovisko ke škrtům v grantové oblasti a koordinovat další kroky ve vztahu ke kulturnímu kalendáři. Díky společnému úsilí došlo nakonec ke zcela marginálním škrtům v oblasti kultury a k vybudování dobré spolupráce jak mezi jednotlivými aktéry (včetně založení společné fb skupiny určené k trvalému přenosu informací), tak ve věci spolupráce kulturní scény a města (pomoc při zajišťování hygienického vybavení, spolupráce na propagaci).

realizátor: DW7, o. p. s..
místo: Olomouc
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 11 000 Kč