Olomoucký kulturní parlament pomáhá najít cestu z krize

Živá komunita Česká republika Olomoucký

Stávající situace okolo koronavirové krize přináší kulturním aktérům v Olomouci řadu obtíží. Radnice se totiž v návaznosti na očekávaný propad příjmů i zvýšené náklady související s nákupem ochranných prostředků rozhodla šetřit zejména v grantech, což by mělo negativní dopad na celou kulturní scénu, která je už tak stávající situací poškozena. Řada větších kulturních akcí, které obvykle probíhají v průběhu jarních měsíců, plánuje svůj přesun na podzim, což ovšem může ohrozit pořadatele jiných akcí i celoroční provozy a je velmi důležité postup koordinovat a hledat společnou řeč. Společná platforma, organizovaná obecně prospěšnou společností DW7 by měla pomoci kulturním aktérům v Olomouci zaujmout společné stanovisko ke škrtům v grantové oblasti a koordinovat další kroky ve vztahu ke kulturnímu kalendáři.

realizátor: DW7, o. p. s..
místo: Olomouc
období realizace: 4/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 11 000 Kč

Sdílejte :