Olomoucký spolek dlouhodobě hájí veřejný zájem i chráněné panorama města

Od roku 2008 rezonuje olomouckou veřejností kauza tzv. Šantovka Tower (ŠTW). Soukromý investor představil plán postavit v blízkosti centra města Olomouce nákupní centrum a jeho součástí měla být i výšková budova situovaná do ochranného pásma městské památkové rezervace. Lokalita zvolená pro výškovou budovu požívá zvýšené ochrany podle zákona o památkové péči. Na nezákonnost schvalovacího procesu ŠTW upozorňovaly některé složky státní správy i neziskové organizace. V roce 2020 podal úřad Veřejného ochránce práv žalobu ve veřejném zájmu a kola soudního řízení se dala po dvou letech opět do pohybu; spolek Za krásnou Olomouc získal pozici osoby zúčastněné na řízení s cílem dohlížet na dodržování pravidel. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Za krásnou Olomouc
místo: Olomouc, Olomoucký kraj
období realizace: 4/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč