Opět tančíme v Moravské Nové Vsi

Tornádo poškodilo i tradiční folklórních soubory a jejich vybavení. Starosti s obnovou domácností a hledání nového zázemí pro zbylé vybavení a náhradních zkušebních prostor zkomplikovaly a téměř zastavily činnost jejich nejmenší členů – dětských folklórních souborů Jatelinka a Jatelinečka. Ty kromě radosti z tance a pohybu učí děti také cimbálové muzice. Jde o rodinnou tradici, folklor se předává z generace na generaci, do hudby a tance jsou zapojeny celé široké rodiny. Právě rodiče, vedení souborů i vedení obce chce co nejrychleji obnovit setkávání a vystupování malých členů obou souborů. První takovou tradiční velkou akcí uskutečněnou po tornádu byl Den lidových řemesel na prvního máje v Moravské nové Vsi. Tam mohly děti vystoupit s písničkami, tanci a cimbálovkou a také se setkat a poznat mnoho dalších dětských folklorních souborů ze širokého okolí.  

program: Fond sousedské obnovy
realizátor: Městys Moravská Nová Ves
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2022 – 6/2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč