Oponentní hluková studie má zajistit co nejmenší zásah do životního prostředí

V městské části Praha-Koloděje je vedeno územní řízení ve věci přeložky silnice, která má vést v dosud nezastavěném území v blízkosti obytné zástavby. Stávající odborné studie vzbuzují podle místních důvodné pochybnosti, chtějí proto zajistit oponentní nezávislou hlukovou studii, aby bylo možné zajistit co nejobjektivnější výsledky. Jedná se o místo, které je po desítky let poklidné, s na poměry Prahy nadstandardními přírodními hodnotami. Cílem projektu je, aby plánovaná trasa silnice co nejméně zatěžovala životní prostředí v tomto místě a aby byla zachována současná koncepce místa, které díky svému klidovému charakteru umožňuje v Praze ojedinělou věc: že se sousedé schází na ulici a děti si na ní a v jejím okolí hrají.   

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Martin Bradáč
místo: Praha – Koloděje, Hlavní město Praha
období realizace: 4/2022 – 10/2022
projekt byl podpořen částkou: 40 000 Kč 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]