Oprava Božích muk z 19. století

Děčín: Oprava božích muk u č.p. 141

Boží muka byla postavena v první polovině 19. století, pravděpodobně bývalým starostou obce Merboltice, jenž byl místní „kulturní“ buditel. Založil divadelní a pěvecký spolek, organizoval různé akce a v místní komunitě se těšil veliké úctě. Podílel se nejen na růstu obce, ale i na iniciaci obnov drobných sakrálních památek. Pro původní německé rodáky, kteří byli v roce 1945 odsunuti, jsou tato boží muka jednou z významných připomínek života jejich předků. V současnosti je č.p. 141 registrovanou bio kozí farmou, v jejíchž prostorách se konají odborné přednášky, semináře, výstavy, kulturní festivaly, ale i exkurze pro děti ze školek a základních škol. Všichni návštěvníci tak mohou vidět, že drobné sakrální památky do krajiny patří. Dalším krokem je obnova poutních cest, které již nefungují a podle nichž jsou Boží muka postavena.
Sousedský spolek Merboltice byl založen členy občanské iniciativy Vaši sousedé, v rámci které realizovali projekty a akce jako filmové a hudební festivaly, workshopy či výsadbu stromů. Posláním sdružení je zkvalitnit život v obci po stránce kulturní a sociální, zvýšit turistický ruch, zaměstnanost a povědomí o historii a kulturních památkách obce Merboltice.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.