Oprava drobné sakrální památky

Vroutek: Obnova křížků: navázání dialogu ve Skytalech a Mlýncích.

Spolek Budíček vznikl na sklonku roku 2011 a sdružuje mladé lidi, kterým záleží na místě, kde vyrůstali a žijí. Jeho hlavní činností je obnova barokního kostela sv. Jana Křtitele a přilehlého zvandalizovaného německého hřbitova ve Vroutku. Dále pak pořádání akcí pro oživení této památky. Členové se zajímají o zapomenuté drobné sakrální památky v krajině, které mapují a zasazují se o jejich obnovu. Chápou je jako důležitou součást paměti české krajiny, zvlášť jejich kraje postiženého odsunem Němců. Členové Budíčku si uvědomili, že ve Vroutku je potřeba budovat sousedské vztahy i v místech, které jsou kulantně řečeno na okraji zájmu. V části Mlýnce je kromě veřejnosti nepřístupného a zdevastovaného zámku jediná pamětihodnost – podstavec pamětního kříže. Žije zde několik romských rodin, se kterými neprobíhá sociální práce. Oprava křížku a slavnostní odhalení se tak může stát místem k setkání nově přistěhovaných i starousedlíků, případně k rozvedení širší debaty o tom, co by zde rádi změnili. Zároveň je to možný odrazový můstek pro další akce. Hned vedle Mlýnců leží Skytaly, žije zde trvale 20 lidí a několik chalupářů. Ač chaloupky jsou opravené, stav zdejšího kostela, sochy Madonny a předmětného křížků naproti kostelu trpí nezájmem. Na sv. Markétu se zde každoročně koná pouť. Proto je slavnostní předání plánováno na den této poutě jako další prvek, který místní lidi snad pomůže vytáhnout z jejich domovů, a začnou mít větší zájem o své nejbližší okolí.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.