Oprava fotbalových kabin 

Fotbalový klub s pomocí svých členů, příznivců i dalších aktivních lidí opravil své zázemí. Tornádem byla poškozena střecha a následující prudké deště způsobily, že prostory byly vlhké a nevyhovující, navíc došlo k poškození stěn z toto důvodu, že po tornádu kabiny sloužily jako sklad humanitární pomoci a zázemí pro dobrovolníky (ti využívali jak šatny, tak sociální zázemí). Díky realizaci projektu se vytvořily důstojné prostory pro zázemí jak fotbalového klubu, tj. dětských i dospělých fotbalových oddílů, tak pro ostatní spolky a organizace, které zde provozují své aktivity: koná se zde Den dětí pro širokou veřejnost, Základní škola i Městys zde pořádají sportovní dny a jiné sportovní aktivity, hřiště využívají letní příměstské tábory a také zde trénuje oddíl žáků FKM Podluží z Kostic. Hřiště je volně přístupné všem dětem, které jej aktivně využívají se svém volném čase. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: FK Moravská Nová Ves, z.s. 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: 7/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000,-Kč