Oprava maringotky propojuje sousedy v Jamném u Tišnova

V Jamném u Tišnova působí Spolek Vzdělávání pro život, který má za cíl spojit místní obyvatele a rodiny s dětmi. Jak toho dosáhnou? Provozují Klubík Doboruček, organizují brigády, slavnosti a setkávání u ohně, kde si lidé mohou popovídat. Společně pečují o maringotku, lesní oázu, vyvýšené záhony a další zeleň. V projektu se zaměřili právě na opravu a zvelebení maringotky. Realizovali nakonec nejen opravu maringotky, ale i jejího okolí a vytvořili tak pěkné místo pro setkávání, které využívají jak místní, tak rodiny, které navštěvují jejich programy pro děti a dojíždějí z okolních vesnic. U maringotky mají posezení, pískoviště, vyvýšené záhony, kuchyňku, kompost a houpačku.

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Vzdělávání pro život, spolek 
místo: Jamné, Tišnov, Jihomoravský kraj  
období realizace: 2/2023 – 12/2023  
projekt byl podpořen částkou  40 000,- Kč

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia