Oprava schodů ke kostelní zahradě v Třeboradicích propojila starousedlíky s novými obyvateli

Klub LíPa z Třeboradic společně s dobrovolníky z řad místních sousedů opravil schody vedoucí do kostelní zahrady. V zahradě se v průběhu roku konají pravidelné akce místních spolků, kterých se účastní jak starousedlíci, tak obyvatelé nedalekého sídliště. Smyslem projektu je jednak opravit chátrající schody, ale hlavně probudit v sousedech zájem a vztah k místu, kde žijí, a vlastně i k sobě navzájem.   

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Klub LíPa, z.s. 
místo: Praha – Čakovice, Hlavní město Praha
období realizace: 7/2022 – 6/2023
projekt byl podpořen částkou: 54 800 Kč