Oslava svátků i fotky z rodinných alb

Praha-Řeporyje: Komunitní život v Řeporyjích 2016

Členové společnosti Bubec se zasazují o rozvoj komunitního života v městské části Praha Řeporyje již 15 let. Uspořádají několik akcí spojených s oslavami křesťanských, pohanských a dalších svátků a výstavu fotografií z rodinných alb obyvatel Řeporyjí, které zachycují vývoj obce od dřívějších dob po současnost. Součástí výstavy bude i debata s pamětníkem. Akce budou ideální příležitostí pro seznámení starousedlíků s nově přistěhovalými rodinami, zlepšení existujících vztahů a prohloubení vztahu k místu, kde žijí.

Projekt jsme podpořili částkou 52 000 Kč.