Na Olomoucku se knihy pěkně otáčí

Spolek P.A.K.O. chtěl s pomocí místních dobrovolníků vybudovat síť dřevěných knihovniček v ulicích. Projekt „Otoč knihu“ umožnil lidem v obci volné přepůjčování knih, a došlo i k podpoře knižní kultury jako celku. Knihy se staly společným zájmem mnoha lidí, vznikla sbírka nepotřebných knih, byl uspořádán knižní bazar, lidé se začali scházet za účelem vzájemné knižní inspirace. S pomocí několika nadšenců nyní spolek pořádá výstavy, divadelní představení a koncerty, vědomostní kvízy, happeningy, akce na podporu čtenářské gramotnosti nejen dospělých, ale především dětí. Došlo k vytvoření čtenářsky přívětivějšího místa k žití. V takovém prostředí se prý knihy už umí přirozeně „otáčet“ úplně samy.

realizátor: P.A.K.O., Příležitostná Asociace Kulturního Obrození, z.s.
místo: Dolany-Pohořany-Véska
období realizace: 25. 11. 2018 – 25. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 60 000 Kč