Ovidiu Albert propaguje dobrovolnictví jako styl života

Ovidiu žije v rumunském městě Roman, kde se snaží tvořit a upevňovat vztahy mezi lidmi možnostmi aktivního zapojení do dobrovolnických aktivit. Založil Centrum dobrovolnictví a komunitních zdrojů, jehož cílem je propojovat lidi se zájmem o dobrovolnictví s organizacemi, které dobrovolníky potřebují. Ovidiu se snaží svými aktivitami propagovat myšlenku dobrovolnictví jako takovou a ukázat, že se do něj mohou zapojit jak mladí lidé, kteří chtějí nasbírat zkušenosti, tak dospělí, kteří tím mohou vyřešit problémy, které je trápí v jejich komunitách, i senioři, kteří hledají smysluplné využití volného času. V rámci projektu vznikl průvodce dobrovolnických příležitostí, nabízející přehled místních neziskových organizací. Zapojení dobrovolníci se zase v rámci projektu mohli účastnit nejrůznějších školení a vzdělávacích přednášek. Vznik centra přilákal i další lidi se zájmem zapojit se do aktivit v místě, kde žijí. Ovidiu a jeho tým ukazuje, že dobrovolnictví může měnit životy a pomáhat vytvářet komunitu složenou z aktivních a vzájemně propojených lidí.

Nadace Via projekt podpořila účastníka částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.