Parčík za kinem v Brandýsku čeká proměna podle přání místních lidí

Spolek OBR se dlouhodobě snaží v Brandýsku posilovat sousedské vztahy, zájem občanů o věci veřejné a o místo, kde žijí. Proto OBR spojil své síly s vedením obce Brandýsek a společně se rozhodli obnovit a oživit Parčík za kinem tak, aby vznikl prostor pro společná setkávání místních lidí. Do úprav Parčíku zapojili veřejnost, aby si místní občané mohli sami říci, jak Parčík chtějí využívat a co by zde rádi měli. Poprvé tak měli obyvatelé Brandýska možnost spolurozhodovat o budoucnosti obce. Na dvou plánovacích setkáních společně vybrali prioritní návrhy úprav a následně architekt zpracoval studii na úpravu Parčíku. První fázi chtějí občané za podpory spolku OBR a obce Brandýsek zrealizovat do června roku 2023. Proběhnou dvě veřejné brigády a upravený Parčík ožije množstvím akcí pro všechny generace. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: OBR – spolek občanů Olšan a Brandýska, z.s. 
místo: Brandýsek, Středočeský kraj
období realizace: 9/2022 –⁠ 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 98 500