Park Balabenka pro všechny

Praha 9: Park Balabenka

V roce 2015 byl na Náměstí na Balabence v Praze 9 realizován Městskou částí Praha 9 projekt revitalizace Park Balabenka s podporou evropských fondů a to zcela bez předběžného projednání s občany a obyvateli lokality. Tato revitalizace byla provedena v režimu udržovacích a parkových úprav bez ohlášení a souhlasu vlastníků sousedních pozemků. Tímto postupem byli poškozeni dotčení vlastníci, kteří tak neměli možnost se vyjadřovat k zamýšleným a realizovaným úpravám. Podle názoru několika nezávislých odborníků vyžadovala revitalizace parku souhlas s ohlášením a nemohla být realizována zcela bez povolení. Cílem projektu je dosáhnout (i soudní cestou) dodatečného stavebního řízení, aby se dotčení vlastníci sousedních nemovitostí měli možnost vyjadřovat k provedeným změnám a domáhat se nápravy.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.