Park pro všechny v Budišově nad Budišovkou

Budišovští dobrovolníci přemění nevyužívaný zanedbaný venkovní prostoru na park vhodný k setkávání, relaxaci, odpočinku a zájmové činnosti. Vysadí zde stromy, keře, umístí lavičky a zřídí vyvýšené záhony. Časem plánují vybudovat také altán s ohništěm nebo výukové a herní prvky pro děti, aby se tu mohli neformálně setkávat všechny generace. V budoucnu zde mají za cíl pořádat veřejné akce a areál chtějí místní nadšenci využít také k chovu včel a s tím spojenou péčí o ně v rámci zájmového kroužku střediska volného času.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zdeňka Sventková
místo: Budišov nad Budišovkou, Moravskoslezský kraj
období realizace: 10 / 2022
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč
Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia