Park pro všechny v Budišově nad Budišovkou

Budišovští dobrovolníci přeměnili nevyužívaný zanedbaný venkovní prostor na park vhodný
k setkávání, relaxaci, odpočinku a zájmové činnosti. Vysadili zde stromy, keře, umístili lavičky, vyvýšené záhony i dřevěné sochy. Kromě brigád došlo i na odpočinek formou jógy ve včelím sadě a sousedé se sešli také na dvou tematických besedách o včelách a stříhání ovocných stromů. Do budoucna plánují pokračovat v rozšíření zkrášleného prostoru o altán a další příjemné prvky napomáhající setkávání veřejnosti.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Zdeňka Sventková
místo: Budišov nad Budišovkou, Moravskoslezský kraj
období realizace: 10 / 2022 – 7/2023
projekt byl podpořen částkou: 98 500 Kč
Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia