Park uprostřed Brna zkrášlí jeho návštěvníci odolnými dřevěnými lavičkami 

Park Eugena Horvátha je jediná větší zelená plocha v rámci sociálně vyloučené lokality Brno střed. Díky přítomnosti herních prvků a množství zeleně je cílem maminek s dětmi, školních tříd, mládeže, pejskařů a seniorů, kteří využívají park ke hrám a procházkám. Pracovníci romského střediska DROM v rámci jednoduchého dotazování zjistili, že nejčastější problém, který návštěvníci parku vnímají, je nedostatek kvalitních sedacích ploch. Cílem projektu je přetvoření stávajících betonových sedátek v parku na plnohodnotné lavičky. Aby zapojili obyvatele místní komunity, počítají pracovníci DROM s nákupem opracovaných a nařezaných dřevěných komponentů, které si následně členové místní komunity pod dozorem kvalifikovaného řemeslníka budou moci seskládat do jedné ze šesti plánovaných laviček. Kolem laviček následně proběhne drobná trvalková výsadba. Rostliny pro tyto výsadby napěstují děti z nízkoprahového klubu. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: DROM, romské středisko 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2023 – 10/2023 
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.