Parta dobrovolníků brigádničila ve farním lese

Parta dobrovolníků z Benátek nad Jizerou a okolí se aktivně zapojila do svépomocných brigád ve farním lese – odměnou jim byl dobrý pocit ze společně vykonané užitečné práce na čerstvém vzduchu a utužení komunitních vztahů. Jednalo se zejména o pomoc při likvidaci následků kůrovcové kalamity, lesních požárů a obnovu biodiverzity farního lesa – jednoho z mála v blízkosti našeho města. V průběhu realizace projektu se v lese konaly četné brigády se zapojením široké veřejnosti z řad všech generací, v součtu se brigád zúčastnilo na 100 osob. Díky koupi vozíku se podařilo zajistit větší efektivitu brigád – nový vozík slouží k odvozu odpadků a suchého dříví z farního lesa i k nákupu a svozu sazenic a dalších potřeb pro zajištění brigád.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou 
místo: Benátky nad Jizerou, Středočeský kraj
období realizace: 5/2022 – 11/2022
projekt byl podpořen kampaní na Darujme.cz s matchingem 20 000 Kč od Nadace České spořitelny  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.