Pergola Drnek 

Vendula Lidická plánuje zrekonstruovat pergolu, která je nedílnou součástí restauračního a kulturního zařízení. Tato rekonstrukce bude probíhat svépomocí a provedou ji místní obyvatelé. Pergola již nyní slouží k obecním akcím, sousedskému setkávání, kulturním akcím, oslavám, posezením a její rekonstrukce je nutná, aby zde i nadále mohly tyto akce probíhat. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Vendula Lidická 
místo: Drnek, Středočeský kraj 
období realizace: 3/2024 – 6/2024 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.