Pergola na rampě 

Skupina dobrovolníků chce probudit život v jejich vesnici po těžké covidové době a vybudovat pergolu, kde by se odehrávala malá hudební nebo divadelní vystoupení začínajících umělců z řad občanů obce, nebo jejich přátel. 

program: Místo, kde žijeme   
realizátor: Josef Markvart 
místo: Podbradec, Ústecký kraj 
období realizace: 01/2024 – 05/2024 
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč 

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.