Perky jsou zelené a hravé

Jiřina Kadlecová již dlouho žije v malé osadě Perky na Vysočině a vzpomíná na minulé časy, kdy okolo cest byly rozsáhlé aleje stromů. Starousedlíkům i nově přistěhovaným mladým rodinám se zalíbila představa procházek ve stínu stromů a rozhodli se proto společně aleje obnovit. Kromě výsadby alejí se rozhodli také celkově zkvalitnit veřejná prostranství – umístit sem lavičky a odpadkové koše, instalovat krmítka a ptačí budky a také pořídit venkovní společenské hry, například kuželky. Třešně, břízy, jeřabiny, hlohy a muchovníky sázely celé rodiny, někde až tři generace současně. Velkou radost místním udělali žáci ZŠ Častrov, kteří si spolu s panem ředitelem a paní učitelkou vlastnoručně zasadili pro každou třídu jeden stromek, o který se i do budoucna plánují starat. Polní cesty ožily, získaly krásný rám. Stromy budou plnit funkci větrolamů, budou zadržovat vodu a poskytovat stín. Akci podpořil také místní řezník pan Prantl ze Žirovnice, kdy ke slovům „To se musí podporovat!“ přidal dar v podobě kvalitních uzenin pro dobrovolníky.

realizátor: Jiřina Kadlecová
místo: Perky, kraj Vysočina
období realizace: 7/2021 – 6/2022 
projekt byl podpořen částkou: 82 000