Perspektiva pro regiony

Cílem tohoto projektu je zvýšit uplatnitelnost na trhu práce a je určen zejména matkám, ale i dalším občanům Ukrajiny, kteří museli opustit svoji zemi z důvodu válečné situace a nyní trvale žijí v Praze a v Liberci. Jsou nezaměstnaní, nebo pracují pouze příležitostně na pozicích neodpovídajících jejich kvalifikaci. Nedostatečná znalost češtiny je jedním z hlavních faktorů, který uprchlíkům z Ukrajiny znevýhodňuje situaci při hledání práce. Skupina odborníků bude proto zajišťovat pro malé skupinky (cca 10 účastníků) výuku českého jazyka, kde budou rozvíjeny všechny jazykové kompetence – čtení, psaní, mluvení i poslech. Mimo to bude účastníkům projektu poskytováno pracovní poradenství, které bude probíhat formou individuální případové práce a jehož cílem je zlepšit orientaci na trhu práce v ČR. Projekt bude realizován na etablovaných pracovištích CIC, tedy v místech, kde organizace dlouhodobě působí a kde se budou lektoři i účastníci pravidelně potkávat. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 
místo: Praha a Liberec, Hlavní město Praha a Liberecký kraj 
období realizace: 1/2024 – 10/2024 
projekt byl podpořen částkou 500 000 Kč