Pestré Mikulčice 

Mikulčice jsou sídlem Hnutí Brontosaurus Podluží. V tornádem zničeném mikulčickém parku Břízky proběhla komunitní výsadba, do kterého brontosauři zapojili veřejnost a hlavně děti. Sad bude tak sloužit všem. U této příležitosti proběhne setkání lidí ze spolků a všech, co pomáhají s obnovou po tornádu zakončené festival zvaným Pestrovečer. Ten letos nabídnul prostor pro diskusi a plánování k obnově zeleně či ochraně přírody, výstavy o zapojení dobrovolníků do potornádové obnovy či o ochraně krajiny a proběhly i aktivity spojené s péčí o zasazenou zeleň. Projekt cílil na prohloubení vztahů v komunitě ve vztahu ke společnému cíli – společné péči o životní prostředí v obci, péči o zeleň a řešení problematiky ozdravení krajiny. Projekt usiloval o propojení obce, spolků a aktivních jedinců a veřejnosti v přímém zapojení do péče o životní prostředí nebo v rámci diskusí nad řešeními, plány a záměry. Lidé byli přímo aktivně vtaženi do obnovy zeleně v obci, informování o plánech a zapojeni do diskuze jak chránit místní přírodu (lužních lesů) a jaká opatření v krajině realizovat. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Podluží 
místo: Mikulčice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 11/2022 – 4/2023 
projekt byl podpořen částkou: 99 000,- Kč