Křížová cesta na Citickém hřbitovu

Skupina občanů obce Citice pod vedením Petra Beránka opravili křížovou cestu na travnatém prostranství uvnitř místního hřbitova a podpořili tak chystanou revitalizaci hřbitova a jeho okolí na zónu odpočinku a setkávání lidí. Na místě byly instalovány tematické reprodukce děl umělců a vysázeno několik višní.

realizátor: Petr Beránek
místo: Citice
období realizace: 1.8.2019 – 30.11.2019
projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.