Petra Polochová

Nebojme se komunální politiky Česká republika Moravskoslezský

Petra byla v době zapojení do programu Nebojme se komunální politiky předsedkyní spolku Klub Sobíšek. V prvním ročníku našeho program u se zúčastnila jednoho společného setkání v Praze. Jeho tématy byly občanský lobbing a leadership. Mentorkou Petře byla Adéla Vitteková, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti v Luhačovicích. Co říká Petra o svém zapojení do programu: „Díky tomuto projektu jsem pochopila vnitřní chod zastupitelstev na obci. Má mentorka mi odpověděla na veškeré dotazy, které jsem měla. Naučila mě, jak si najít své místo a jak přispět k rozvoji naší obce. Celý projekt byl naučný hlavně díky kolektivnímu sdílení zkušeností i nezdarů všech zapojených. Tento projekt doporučuji všem, kterým není lhostejný směr, jímž se naše země ubírá. Protože když s tím nebudeme dělat něco my sami, tak kdo?“ 

Sdílejte :