Společné sázení stromů, je také příležitost!

Petru Vinari, Parcurile Viitorului

Poté, co Petru vystudoval PR a mediální studia, se začal věnovat otázkám životního prostředí a komunitní práci, protože je pevně přesvědčen, že tyto dvě složky mohou fungovat jen společně. Základem pro pochopení práce v komunitě byla práce na poli, kterou si pamatuje z dětství. Jeho aktuální projekt cílí na komunitu v obci Tohatin v Moldavsku, věnující se životnímu prostředí.

Společně sázejí stromy na svahy ohrožené erozí a pečují o ně. Každé takové setkání je příležitostí k debatám o stavu a problémech vesnice i jejich řešení. Projekt má ambice inspirovat další komunity k aktivitám po celém Moldavsku.

Projekt jsme podpořili částkou 70 000,- Kč a další podporou.