Poběžovická fara se stala místem pro společné tematické večery místních obyvatel

Skupina žen ze západočeských Poběžovic navázala s pomocí dalších aktivních lidí bližší vztah s místní farností. Spolupráce se týkala údržby a využití opuštěné poběžovické fary, která byla již dlouhá léta nevyužívána a její neutěšený stav působil rozkol mezi občany města a farností. Místní budově vyčistili střechu, okapy i svody, uklidili a vybavili společně interiér. Fara se díky jejímu „geniu loci“ a výhodné poloze uprostřed náměstí stala centrem komunitního setkávání, tematických besed i výtvarných workshopů pro děti. Zachránil se tak vzácný historický objekt, který na oplátku pomohl obnovit mezilidské vztahy ve městě Poběžovice.  

realizátor: Eva Vondrašová
místo: Poběžovice, Plzeňský kraj
období realizace: červen 2021 – říjen 2021
projekt byl podpořen částkou: 58 100