Poblíž Velkého Chvojna na Ústecku místní vysadili ovocnou alej 

V malebné obci Arnultovice u Lučního Chvojna v severních Čechách už od roku 2006 funguje spolek Chvojensko, který se věnuje zvelebování místní krajiny. Místní opravují historické křížky u cest, starají se o bývalý hřbitov, chrání cenné přírodní lokality před zástavbou, ručně kosí louky a celkově o své okolí s láskou pečují. V listopadu 2023 vysadili 87 sazenic starých odrůd jabloní a hrušní. Znovu tak obnovili jednu z mezí, kterých zde v minulosti bylo mnoho. Obnova mezí je často komplikovaná kvůli vlastnictví pozemků, ale zde se to povedlo díky místním aktivním lidem. Když pozemek koupil nový vlastník, hned se s ním seznámili, přizvali ho ke spolkovým aktivitám a nyní už společně plánují i další krajinářské projekty. Výsadbě předcházela pečlivá příprava a propagace, do které se zapojily i děti z místní školy. Díky tomu se samotné akce účastnilo 70 účastníků, takže i když organizátoři původně plánovali výsadbu rozdělit do 3 dnů, stihli to díky velké účasti všechno za jednu sobotu. Sázeli všichni, děti i dospělí, společně si „sázecí den“ velmi užili a odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. Obec Velké Chvojno zajistila zázemí pro občerstvení, členky spolku napekly buchty a navařily polévky – gulášovku a bramboračku.  Úspěšná sázecí akce inspirovala i ostatní spolky v okolí. Domluvili se, že budou spolupracovat na dalších výsadbách i na navrácení drobných památek do krajiny. Slíbili si to u polévky: „Když jste pomohli vy nám, pomůžeme my vám“. Nyní se chystají obnovit historický Kříž u „Mirabelstrasse“, což je pomístní název cesty, která je lemována mirabelkami. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Chvojensko z.s. 
místo: Arnultovice u Lučního Chvojna, Ústecký kraj  
období realizace: 7/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 96 830 Kč