Pod křídly na Waltrovce – (nejen) kurz češtiny

V městské části Praha 5 aktuálně žije dle údajů MVČR 7 779 uprchlíků z Ukrajiny. Projekt řeší kurz češtiny pro začátečníky na osvojení si základů češtiny a to hlavně v praktických životních situacích. Na konci tříměsíčního kurzu by se mluvčí měli posunout na úroveň A1, a projít cca 6 lekcí knihy Česky krok za krokem. Měli by se umět představit, jednoduchým způsobem se domluvit, dorozumět se ve městě, v obchodě, měli by znát českou abecedu a fonetiku, zvládnout vyplnit formulář na úřadě. Kurz uprchlíkům zprostředkuje nejenom základy jazyka, ale i navázání kontaktů mezi sebou i s lidmi v okolí. V plánu je galerie/FB stránka jejich portrétů, kde budou moci nabídnout svůj příběh, um a dovednosti. Medailony by de facto měly být takovou burzou nových sousedských vztahů, nabídek pomoci, ale i pojmenováním potřeb (toho, co zrovna pomůže). 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Tereza Matonohová 
místo: Praha 5 – Jinonice, hlavní město Praha
období realizace: 10/2022 – 1/2023
projekt byl podpořen částkou: 18 000 Kč