Podaří se na Šmukýřce uchránit veřejné prostranství s charakterem parku?

Praha 5: O zneplatnění dobrovolné dražby pozemku na Šmukýřce rozhodne soud

V lokalitě Šmukýřka proběhla mnoha vadami zatížená dražba pozemků, které byly ve vlastnictví ČR a právo s nimi hospodařit měl Bytový podnik v Praze 5, tehdy již v likvidaci. Pozemky byly desetiletí kultivovány místními obyvateli, takže nyní představují funkční lesopark s pěšími komunikacemi a drobnými oddechovými plochami vhodně clonícími jednotlivé bytové domy. Důsledkem dražby je – krom jiného – fakt, že místní obyvatelé nemají právně zajištěný přístup ke svým obydlím. Jako reakce na dražbu pozemků vznikl spolek Zahrady Šmukýřka sdružující místní obyvatele dotčené dražbou. Spolek usiluje nejen o zrušení dražby, zachování veřejného prostoru a stávajícího rozsahu zástavby, ale i o zachování genia loci.

Projekt jsme podpořili částkou 15 550 Kč.