Mokřad Žabák v Lysé nad Labem se podařilo prozatím zachránit!

Mokřad Žabák se nachází na východním okraji Lysé nad Labem na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který měl v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé a spolky, odborníci a instituce jako je Ministerstvo životního prostředí či Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu bylo získat odbornou studii, která by pomohla přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu a mokřad byl zachován a chráněn. Odborná studie, která představila možné využití mokřadu, byla odprezentována zastupitelům i místním lidem.  Důležitost území pro výskyt chráněných živočichů a rostlin potvrdil i biologický průzkum. Středočeský kraj od záměru stavby Světa záchranářů v prostoru mokřadu Žabák nakonec odstoupil.

realizátor: Martin Tužinský
místo: Lysá nad Labem
období realizace: 8/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč