Podaří se zachránit mokřad Žabák v Lysé nad Labem?

Živá komunita Česká republika Středočeský

Na východním okraji Lysé nad Labem se nachází mokřad Žabák. Je na pozemcích, které patří městu. To se rozhodlo pozemky prodat za jednu korunu Středočeskému kraji, který má v úmyslu na nich vystavět výcvikový areál Svět záchranářů. Realizace areálu by ohrozila existenci mokřadu, protože se jedná o velké zastavěné plochy, včetně plánovaného parkoviště. Hrozí také kontaminace vod, které dále odtékají do rybníků a dále až do Labe. Proti zničení mokřadu se ozvali místní lidé, místní spolky, odborníci, instituce jako je Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny. Cílem projektu je získat odbornou studii, která pomůže přesvědčit vedení města i Středočeského kraje, aby upustili od realizace projektu na území mokřadu a mokřad byl zachován a chráněn.

realizátor: Martin Tužinský
místo: Lysá nad Labem
období realizace: 8/2020 – 12/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Sdílejte :