Vedení města České Velenice zadalo projekt urbanistického řešení rozvoje města. Součástí projektu je maximální obnova stoleté jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, což v praxi znamená likvidaci cca 340 vzrostlých stromů. Zástupci místních se obrátili se žádostí o názor na odborníky arboristy, entomology, krajináře vycházející z poznatků současného pohledu na stromy, městskou krajinu, tepla ve městě, životních podmínek obyvatel měst, vodu a dostává se jí jednoznačné odpovědi o důležitosti důkladného uvážení tak závažného kroku, jakým je likvidace významného krajinného prvku. Oslovení odborníci vesměs zastávají názor zachování aleje. Vedení města je však o své „pravdě“ a správnosti řešení přesvědčeno, aniž by bylo k dispozici podrobné dendrologické hodnocení stavu stromů v aleji. Má stoletá alej vizi budoucího urbanistického rozvoje města ustoupit, nebo má být do vize začleněna a zachována? Pomoci by měl odborný oponentní posudek.

realizátor: Irena Šefčíková
místo: České Velenice
období realizace: 4/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč