Stoletá alej v Českých Velenicích zatím odolává snahám o vykácení

Živá komunita Česká republika Jihočeský

Vedení města České Velenice zadalo projekt urbanistického řešení rozvoje města. Součástí projektu je maximální obnova stoleté jírovcové a lipové aleje, významného krajinného prvku, což v praxi znamená likvidaci cca 340 vzrostlých stromů. Zástupci místních se obrátili se žádostí o názor na odborníky arboristy, entomology, krajináře vycházející z poznatků současného pohledu na stromy, městskou krajinu, tepla ve městě, životních podmínek obyvatel měst, vodu a dostává se jí jednoznačné odpovědi o důležitosti důkladného uvážení tak závažného kroku, jakým je likvidace významného krajinného prvku. Oslovení odborníci vesměs zastávají názor zachování aleje.

Ochránci aleje zahájili jednání s vedením města, spustili petiční akci ke zjištění postojů občanů i návštěvníků města a zadali zpracování znaleckého dendrologického posudku odborníkem nezávislým na zpracování projektu obnovy. Informovali občany o průběhu petice formou letáků, FB profilu, prostřednictvím internetové petice, uspořádali happening pod kaštany za účasti krajináře a nezávislého dendrologa zpracovávajícího posudek na zadání petičního výboru. Osobně jednali s vedením města, pomáhali s hledáním technologických možností vitalizace kořenového systému, přednesli výsledky petice na zasedání zastupitelstva města. Dendrologický znalecký posudek i další stanoviska odborníků konstatují, že alej je ještě příliš hodnotná na to, než aby se obnovovala.

Místní odpůrci plošné obnovy stromořadí s úspěchem přihlásili alej do soutěže Alej roku 2020 pořádané Arnikou. Českovelenická alej se umístila na sedmém místě za celou republiku a druhá v Jihočeském kraji.

Výsledkem systematické páce ochránců aleje je pozastavení projektu maximální obnovy. Úspěchem pak je skutečnost, že na opakovanou žádost petičního výboru o ošetření stromů v aleji bylo zadáno provedení bezpečnostního řezu v celé dlouhé délce aleje. Petiční iniciativa pokračuje, žádá provedení vitalizace kořenového systému neb moderní technologie injektáží živin a provzdušnění půdy životnost stromů podporují. Petiční výbor a občané pak žádají vedení města o pravidelnou odbornou péči o stromořadí. O ustoupení od projektu zatím nebylo rozhodnuto, projekt maximální obnovy veřejnosti dosud prezentován nebyl. Vzhledem ke covidové situaci se kroky iniciativy za zachování aleje přesouvají do virtuální sféry. 

realizátor: Irena Šefčíková
místo: České Velenice
období realizace: 4/2020 – 9/2020
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč

Sdílejte :