Podpora a začlenění ukrajinských uprchlíků v Milovicích 

Do Milovic začali uprchlíci přicházet po vypuknutí konfliktu na Ukrajině, zázemí získali prostřednictvím černobylských Čechů, kteří přišli do Milovic již před třiceti lety. V současné době již není taková potřeba hmotné podpory, ale zejména jazykové kurzy a aktivity podporující integraci. Knihovna již realizovala jazykové kurzy, tzv. Jazykové kavárny a sousedská setkání. Následovat bude dlouhodobý jazykový kurz, kurz vaření, výukový kurz pro děti s výletem a výlet do Poděbrad s praktickými úkoly na upevňování komunikačních dovedností. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Městská knihovna Milovice 
místo:  Milovice, Středočeský kraj  
období realizace: 10/2023 – 3/2024 
projekt byl podpořen částkou  22 220 Kč