Podpora integrace ukrajinských uprchlíků 

Projektem budou podpořeny zejména ženy, které přišli z Ukrajiny z důvodu válečné krize a které žijí trvale v Olomouci. Bezbariérové prostory, kde bude probíhat výuka českého jazyka jsou v centru města, v dobré dostupnosti MHD. Výuka ČJ se bude zaměřovat na kvalitu zvládnutí gramatiky na konverzační úrovni, pro konkurence schopnost na trhu práce. Účastnice projektu budou moci využít také osobní, individuální konzultace s kariérním mentorem, tréninkové aktivity, konzultace k CV, k pracovnímu pohovoru a pomoci s výběrem vhodných nabídek. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Rodinné centrum Provázek, z.s. 
místo: Olomouc, Olomoucký kraj 
období realizace: 1/2024 – 6/2024 
projekt byl podpořen částkou 249 550 Kč