Podpora integračních aktivit dobrovolnické ukrajinské skupiny

Organizace se věnuje integraci cizinců od roku 2017. Poskytuje základní poradenství, pomoc dětem ve školách, dopolední i odpolední kluby pro děti, češtinu pro dospělé, jednorázové informační a kulturně integrační aktivity. Pod jejím vedením vznikl v Jihlavě Ukrajinský dům, který pomáhá novým příchozím. Od dubna zde působí ukrajinská dobrovolnická skupina. Skupina má svého koordinátora V Ukrajinském domě otevřeli a z finančních materiálních darů vybavili hernu a kavárnu, pořádají různé druhy akcí např. Tvůrčí večery, večery při deskových hrách, malování pro děti, výtvarné odpoledne, setkání s psychologem či terapeutickou skupinu. Zajišťují provoz „kavárny“ a knihovny. Cílem je podpořit ukrajinské uprchlíky v realizaci aktivit pro veřejnost, které přispějí k jejich integraci a ke sblížení s místním obyvatelstvem v Jihlavě.

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  F POINT z.s.
místo:  Jihlava, Kraj Vysočina 
období realizace: leden 2023 - prosinec 2023 
projekt byl podpořen částkou 50 000,- Kč