Podpora podmínek pro pořádání tradičních kulturně-společenských akcí v obci 

Spolek Gurmáni Mikulčice z.s. by představovaným projektem chtěl docílit minimálně úrovně zavedených spolkových aktivit a života v čase před tornádem. Jak zázemí – spolkový dům, tak i zázemí jednotlivých spolků bylo tornádem poškozeno a jejich členové se až dosud věnovali obnově svých domů a vinic. Ve spolupráci s obcí a místními spolky, organizacemi a dobrovolníky by proto Gurmáni chtěli obnovit zavedené originální gastronomické a kulturně společenské akce a napomoci tak obnově komunitního života v Mikulčicích. Projekt je cílený hlavně na komunitní setkávání občanů při pořádání akcí v duchu zapomenutých tradic v rámci krajové gastronomie – neformální setkávání a besedy občanů, pořádání oblíbených přehlídek, odborné degustace, školení, přednášky a soutěže.

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Gurmáni Mikulčice z.s. 
místo: Mikulčice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 12/2022 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou: 97 245,-Kč